Siin hoitakse peamisi eluloolisi andmeid perekonnanime Takis kandjate ja nende sugulaste kohta.

Üldine informatsioon Takiste sugupuu vanema osa kohta on  kättesaadav kõigile huvilistele. Detailsem informatsioon hilisemate põlvkondade kohta on aga piiratud ligipääsuga ja eeldab kasutajaks registreerumist. Kui kannate nime Takis, olete sugulane mõnele Takisele, omate nende kohta huvitavat informatsiooni või tegelete ka ise sugupuu-uuringutega, kirjutage palun selle lehekülje hooldajale (Neeme Takis).  Teiega võetakse ühendust.

This genealogy-related site is about Estonians, who carry, carried or are relatives to carriers of surname Takis.

General information about older generations of this family tree is available to anybody interested.  Access to the more detailed information, including data about latest the generations and their relatives, is restricted and available via individual password only. To obtain a logname and a password, please write to mr. Neeme Takis. Please  do contact if  you have a last name Takis, are relative to anyone named Takis or if you just have some information about Takis family history to share.
Ülevaade suguvõsa ajaloost
Esivanemate pilte
Sugupuu vanim teadaolev osa,  17kB pdf (4 lehte A4)
Selgitusi eelpool kasutatud pdf-formaadi kohta
Perekonnanimede loetelu

Lähem info (piiratud ligipääsuga ala)
Hiiumaa-teemalisi linke
Tehniline info
Historical background
Selected anchestor images
Oldest part of the known family tree, 17kByte pdf 
Helpful nformation about pdf-format used above
Related surnames

Detailed family information: (restricted area)
Links related to island Hiiumaa, Estonia
Technical information
Webmaster