Tehnilisest lahendusest sugupuuandmete süstematiseeritud säilitamiseks ja avaldamiseks.


Sugupuu-uuringu objektideks olevate isikute ja nendevaheliste suhete kirjeldamiseks on kasutusel on Brother's Keeperi Windows-versioon BK5w. Programm toetab ka eesti keeles kasutatavaid täpitähti, võimaldab otsinguid ja mitmesuguste raportite ja "sugupuujooniste" genereerimist ning trükki. Nagu Windows-rakendustele omane, ei saa kuidagi mööda hiirega manipuleerimisest programmi kasutamisel. Seetõttu ei ole võimalik teostada automatiseeritud andmebaasitoiminguid andmete uuendamiseks või raportite koostamisks näiteks webiankeedis toodud info alusel. Nii toimub andmebaasis sisalduvate andmete täiendamise järel ka selle saidi sisu iuuendamine käsitsi.

Graafilise esitus tuguneb pdf-failide kasutamisele. See lahendus võimaldab trükkida ka paljudele A4-formaadis lehtedele, kusjuures lehtede omavaheline ühendatavus (kokkukleebitavus) on tagatud. Seejuures ei sõltu tulemus kasutatava brauseri ega laserprinteri margist.

Webiserverina on kasutusel Data Telekommunikatsiooni OÜ  pakutav webhosting, mille lisaomadusena on lisaks tasuta graafilisele kasutusstatistikale kasutusel  administreerimisliides. See lisateenus võimaldab mugavalt defineerida ligipääsuõigused serveriressursi igale alamkataloogile. Nii on lihtne luua alasid, millest osa on avalikult kättesaadav, osa aga teatud kasutajagruppidele (sugulased, huvilised jne). Administreerimisliides võimaldab detailselt jälgida ka serrveri külastatavust samal päeval - nii seda, millised failid kellele on huvi pakkunud, kui ka seda, milliseid kehtestatud piirangute rikkumisi on üritatud.Neeme Takis, september 2002